top of page

Tietosuojalauseke

on Henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen.

Jotta voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme muutamia sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

 

Cafe Cardemumma käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten luethan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toiminnan kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

 

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 

  • tila - ja catering -varaukset

  • sopimusvelvoitteiden toteuttaminen

  • asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

  • maksamiseen ja laskutukseen liittyvä henkilötietojen käsittely

  • palveluiden kohdentaminen

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

 

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Tämän lisäksi saatamme kerätä tietoja julkisista lähteistä ja rekistereistä, kuten yritysten kotisivut. Voimme kerätä myös verkkosivustomme kävijätietoa Google Analytics -palvelun avulla, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi. Voimme käyttää IP-osoitteita sivuston ja uutiskirjeiden hallintaan ja käyttäjien seurannassa tilastointia varten ja jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustojamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia markkinointia.

 

Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja:

 

  • Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite ja mahdollinen edustamasi yrityksen osoite/laskutusosoite, asema

  • varauspyyntöäsi koskevat tiedot

Suostumuksellasi käsiteltävät muut tiedot:

  • uutiskirjeen tilaus -> uutiskirjelistalla säilyminen/liittyminen

 

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen tai varauksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Emme käsittele henkilötunnuksia tai talleta pankki- tai luottokorttitietoja.

 

Kuka käsittelee tietojani?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee oman yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme luovuttaa tietoja toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

 

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietojasi ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

 

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme aika ajoin myös päivittämään tietojasi.

 

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään omalla ja/tai palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella palveluntarjoajillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiankuuluvasti mm. kehittyneellä palomuuriteknologialla, pääsykoodeilla, ajantasaisin päivityksin, salasanoin ja hälytysjärjestelmin.

Käyttämämme sivusto käyttää SSL-suojausta varmistaaksemme, että meille toimitettu tieto pysyy yksityisenä ja esim. pankki- ja luottokorttitiedot lähetetään aina suojattuina.

 

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja (edes nimeä ja puhelinnumeroa) tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä, jos et halua, että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, emme pysty tekemään varausta.

 

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cafe.cardemumma@gmailc.om

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@asravintolat.fi tai milloin tahansa suoraan uutiskirjeen ao. poistumislinkistä.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Pyydämme huomioimaan, että emme esim. kerää tai talleta koskaan henkilöturvatunnusta.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

 

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cafe.cardemumma@gmail.com. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Voimme pyytää tarvittaessa todistuksen henkilöllisyydestä varmistaaksemme henkilöllisyytesi, jotta henkilötietoja ei luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

 

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot: Cafe Cardemumma, Katariina Karlsson, Kaarlenkatu 15 LH 99 00530 Helsinki, p. +358 453 558 150, cafe.cardemumma@gmail.com

bottom of page